• ខ្មែរ
  • EN

សកម្មភាពក្រសួង

សិក្ខាសាលាលើកទី២ ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT)

សិក្ខាសាលាលើកទី២ ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT)

ពី​ធី​ប្រកាស​ផ្ទេរ និង​ចូលកាន់​តំណែង​ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ ប្រធាន និង​អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

ពី​ធី​ប្រកាស​ផ្ទេរ និង​ចូលកាន់​តំណែង​ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ ប្រធាន និង​អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

កិច្ចប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​អំពី​សកម្មភាព​ការងារ​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​នៃ​ការធ្វើកំណែទម្រង់​របស់​ក្រសួង

កិច្ចប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​អំពី​សកម្មភាព​ការងារ​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​នៃ​ការធ្វើកំណែទម្រង់​របស់​ក្រសួង

ពិធីសូត្រមន្ត​ទទួល​អំណរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំមមី ឆស័ក ព.ស ២៥៥៨

ពិធីសូត្រមន្ត​ទទួល​អំណរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំមមី ឆស័ក ព.ស ២៥៥៨

សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៣ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៤

សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៣ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៤

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បឋម​ស្តីពី​ថវិកា​កម្មវិធី

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បឋម​ស្តីពី​ថវិកា​កម្មវិធី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​អាណត្តិ​ទី៤ត្រូវបាន​ប្រកាស​ចូលកាន់​តំណែង
 

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​អាណត្តិ​ទី៤ត្រូវបាន​ប្រកាស​ចូលកាន់​តំណែង
 

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​ស្តីពី​ការចង​សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព​រវាង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍ និង​ក្រុមហ៊ុន​សុ​ភក្តិ​នី​ការ​អ៊ិន​វេស​មេន​ជាមួយ​កងពលតូច​ថ្មើរជើង​លេខ៤១

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​ស្តីពី​ការចង​សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព​រវាង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍ និង​ក្រុមហ៊ុន​សុ​ភក្តិ​នី​ការ​អ៊ិន​វេស​មេន​ជាមួយ​កងពលតូច​ថ្មើរជើង​លេខ៤១

សមាគម​បុគ្គលិក​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​ធ្វើ​សន្និបាត​របស់ខ្លួន

សមាគម​បុគ្គលិក​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​ធ្វើ​សន្និបាត​របស់ខ្លួន

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា-កូរ៉េ​ត្រូវបាន​សម្ពោធ

មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា-កូរ៉េ​ត្រូវបាន​សម្ពោធ