• ខ្មែរ
  • EN

Organization 001

អាសយដ្ឋានៈ

  • អគារលេខ ១៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ Phnom Penh, Cambodia 12202
  • info@mptc.gov.kh

ទាក់ទងផ្ទាល់តាមរយៈ